elke eerste vrijdag van de maand

Vanaf vrijdag 2 maart zullen er maandelijks culturele koffieochtenden gehouden worden in de Fonteinkerk. Nu zult u zeggen, wat is een culturele koffieochtend? Daarmee bedoelen we een gezellige ochtend waarbij koffie wordt gedronken en waarbij iemand een verhaal houdt over een aansprekend algemeen maatschappelijk of cultureel onderwerp.

Zo hebben we voor de eerste vrijdag in de maand maart de heer C. Donner uitgenodigd om wat te vertellen over zijn werk in de gevangenis. Zijn lezing zal gaan over ontmoetingen en belevenissen in de gevangenis. Hij zal ons laten kennismaken met een heel andere wereld, die wij normaliter niet zo snel zullen zien. We weten weinig af van wat er zich in een gevangenis achter de dikke muren afspeelt en dhr. Donner zal ons daar een inkijkje in geven.

Op 6 april zal de heer Hans Burgers ons meer vertellen over duurzaamheid. Hij zal vooral ingaan op de relatie tussen milieuzorg en de “millenniumdoelen” van de Verenigde Naties en op klimaat.

Deze culturele koffieochtenden zijn bestemd voor iedereen en daarmee bedoelen we buurtbewoners, wijkbewoners, geïnteresseerden en iedereen die het leuk vindt om hiernaartoe te komen.

Iedereen van harte welkom!

Plaats: Fonteinkerk, Terbregselaan 3, 3055 TE Rotterdam

Tijd: vrijdag 2 maart van 10 – 12 uur

Spreker: dhr. C. Donner: “ontmoetingen en belevenissen in de gevangenis”

Tijd: vrijdag 6 april van 10 – 12 uur

Spreker: Hans Burgers: “duurzaamheid (milieu en klimaat)”