De Biesbosch; van boerenland naar waterland

Op vrijdag 6 oktober 2023 wordt er in de Fonteinkerk weer een culturele koffieochtend gehouden. Jacques van der Neut zal dan een lezing geven over de natuurontwikkeling in de Biesbosch.

Natuurfotograaf Jacques van der Neut zal ons meenemen naar de Biesbosch waar een aantal natuurontwikkelingsprojecten zijn gestart naar aanleiding van de Deltawet Grote Rivieren. De hoge waterstanden van 1993 en 1995 brachten al die plannen qua uitvoering in een stroomversnelling. Voor diverse dijkverzwaringstrajecten was veel klei nodig en diverse in de omgeving van De Biesbosch liggende landbouwpolders werden afgegraven. Op deze manier is er momenteel zo’n 3500 hectare ‘nieuwe’ Biesboschnatuur gerealiseerd. De gegraven geulenstelsels zijn inmiddels in open verbinding gebracht met het omringende rivierwater. In de gegraven krekenstelsels verblijven regelmatig purperreiger, visarend, en kleine- en grote zilverreiger. De statige lepelaars ontbreken evenmin. Als klap op de vuurpijl vestigde zich in 2012 een paartje zeearenden in het gebied. In 2014 kwam daar nota bene nog een koppel bij! In 2016 volgde de vestiging van de visarend als broedvogel.

U bent van harte welkom!
In de pauze zal er een vrijwillige bijdrage van u gevraagd worden ter bestrijding van de onkosten.

Tijd: Vrijdag 6 oktober 2023 van 10 – 12 uur
Plaats: Fonteinkerk, Terbregselaan 3, Rotterdam
Onderwerp: De Biesbosch; van boerenland naar waterland

Komende onderwerpen:
3 november Frans van Vliet over de beroemde mensen die begraven liggen op de begraafplaats bij de Hillegondakerk en over de gebrandschilderde ramen in die kerk

1 december Ingrid Frohn komt vertellen over haar werk als kindercardioloog

 

Namens de commissie
Marijke Kwant