Ontstaan Sint Franciscus Gasthuis

Op vrijdag 4 augustus 2023 wordt er in de Fonteinkerk weer een culturele koffieochtend gehouden. Aad Koster zal een lezing geven over de ontstaansgeschiedenis van het Sint Franciscus Gasthuis.

In 2012 bestond het Sint Franciscus Gasthuis 120 jaar en stond bovendien aan de vooravond van een fusie met het Vlietland Ziekenhuis. Dat betekende het einde van de katholieke identiteit en tevens van het gebruik van de oorspronkelijke benaming. Na de fusie gingen beide ziekenhuizen voort als ‘Franciscus’ met de locaties ‘Gasthuis’ (aan de Kleiweg) en ‘Vlietland’ (in Schiedam).

Reden om de historie van het Sint Franciscus Gasthuis (SFG) vast te leggen in een boek. De oorsprong van het Gasthuis lag in het Centrum van Rotterdam aan de Oppert. Het ziekenhuis bleek al snel te klein en verhuisde naar de Schiekade, waar in tientallen jaren uitbreiding op uitbreiding volgde.
In de loop van de zeventiger jaren was verdere uitbreiding aan de Schiekade niet mogelijk, terwijl de medische en technische ontwikkelingen modernisering vereisten. Besloten werd tot de bouw van een nieuw gebouw aan de Kleiweg in Schiebroek. In 1975 vond de verhuizing plaats. Tot vandaag de dag vinden nog tal van uitbreidingen en verbeteringen plaats. Het ‘Franciscus’ blijft in beweging.

Onder leiding van Aad Koster, voorzitter van de Historische Commissie van het SFG, is het boek tot stand gekomen. Hij zal een lezing geven over de ontstaansgeschiedenis van het ziekenhuis.

U bent van harte welkom!

In de pauze zal er een vrijwillige bijdrage van u gevraagd worden ter bestrijding van de onkosten.

Tijd: Vrijdag 4 augustus 2023 van 10 – 12 uur
Plaats Fonteinkerk, Terbregselaan 3, Rotterdam
Onderwerp Sint Franciscus Gasthuis
Komende onderwerpen
1 september Nico Booij over de Damsteden
6 oktober Natuurfotograaf Jacques van der Neut over de Biesbosch

Namens de Commissie, Marijke Kwant