Willem van Hildegaersberch – Columnist avant la lettre

Op vrijdag 3 juni 2022 wordt er in de Fonteinkerk weer een culturele koffieochtend gehouden. Op deze gezellige ochtend, waarbij u ook een kopje koffie wordt aangeboden, zal Marius Heijenk een presentatie houden over Willem van Hildegaersberch.

Hillegersberg heeft vele bekende Nederlanders voortgebracht. Eén van hen was de dichter en sprookspreker Willem van Hildegaersberch. Hij werd rond het jaar 1350 geboren in Hillegersberg, in die tijd een klein dorp met zo’n 120 huizen.

Hij was een soort ‘nationale beroemdheid’: als BN’er trad hij op voor de Graven van Holland in Haarlem, aan het Binnenhof in Den Haag, in abdijen en kloosters en voor de stadsbesturen van Middelburg en Utrecht, naast optredens op markten, bruiloften en partijen.

Als een voorloper van de hedendaagse columnisten zette hij kanttekeningen bij de actualiteit. Hij ging tekeer tegen het wapengekletter van de adel, hekelde de klassenjustitie en hij stelde de misstanden in de kerk aan de kaak. Hij spaarde echter ook de in zijn tijd opkomende burgerklasse niet, zeker waar die volgens hem vooral uit was op eigen belang ten koste van anderen. Als typische Middeleeuwer geeft hij ons een goed beeld van hoe men in de Middeleeuwen tegen de wereld aankeek.
Zijn naam leeft nu, meer dan 600 jaar later, nog steeds voort in de Willem van Hillegaersbergstraat.

Marius Heijenk neemt ons mee in het leven en de werken van deze beroemde Hillegersbergenaar.
Ook is er gelegenheid om het boekje aan te schaffen ‘Van Hildegaersberch gheboren’, waarvan Marius Heyenk de auteur is.

U bent van harte welkom!
In de pauze zal er een vrijwillige bijdrage van u gevraagd worden ter bestrijding van de onkosten.

Tijd:                      Vrijdag 3 juni 2022 van 10 – 12 uur
Plaats:                  Fonteinkerk, Terbregselaan 3, Rotterdam
Onderwerp:          Willem van Hildegaersberch, sprookspreker

Komende Culturele Koffieochtenden:
1 juli                     Jaap en Joke van Toor over de Camino
5 augustus           Leo Brand

Namens de Commissie,
Marijke Kwant