Nu de coronamaatregelen geleidelijk versoepeld worden en we hopelijk weer op weg zijn naar “nieuw normaal”, acht de wijkkerkenraad nu ook het moment aangebroken om ook een collecte met contant geld weer mogelijk te maken. Vanaf zondag 31 oktober kunt u naast het overmaken naar de bankrekening, als kerkbezoeker bij het uitgaan van de kerk contant geld geven in de collectezak. Net als bij de bankoverschrijving zal de opbrengst 50/50 verdeeld worden over de beide collectedoelen.

De maatregelen rond corona hebben ons gedwongen over te gaan op digitaal collecteren, waarbij voor beide (of alle drie de) doelen in één keer giraal betaald wordt. Het (huidige) digitale collecteren heeft als voordeel dat het uitstekend aansluit bij KerkTV, waar goed gebruik van wordt gemaakt. De verwachting is dat KerkTV blijvend een plaats heeft binnen Open Hof Ommoord.

Het digitale collecteren heeft daarnaast als voordeel voor de gever dat het een gift betreft, die (boven een grensbedrag) aftrekbaar is voor de belastingen. Voor de kerk is het voordeel dat (mede) hierdoor meer gegeven wordt. De collecteopbrengsten liggen hoger dan bij fysiek collecteren tijdens de dienst. Het digitaal overmaken van collectegelden zien wij als een blijvertje, ook omdat het prima aansluit bij KerkTV. Daarnaast bieden we dus weer de mogelijkheid om ook met contant geld aan de collectedoelen te geven. Door de PKN wordt het doorgeven van collectezakken (nog) afgeraden.

PKN-Noordrand is al enige tijd digitaal collecteren via een app aan het verkennen. In een enkele wijk is de Apostelapp in gebruik. Er bestaan meerdere apps, soms met veel aanvullende functionaliteiten.

Het lijkt waarschijnlijk dat ook wij op termijn gebruik gaan maken van een app. Als dat zo ver is, zult u daar tijdig over geïnformeerd worden.

Hans Ros