Zondag 17 september 2023 zijn er, tijdens de Oecumenische Vredeszondag Viering, om 11.15 uur twee collectes.

De 1e collecte is bestemd voor “VERLANGEN NAAR VREDE”.
Op veel plaatsen in de wereld verlangen mensen naar vrede. Mensen die voor bruut geweld moeten vluchten, mensen die nergens welkom zijn of niet gehoord worden. De Gezamenlijke Kerken willen er voor hen zijn en steunen de vredesinitiatieven van Kerk in Actie en PAX.
In Nederland is er steun voor het werk van SKIN, organisatie van migranten- en internationale kerken, om elkaar als christenen te ontmoeten en van elkaar te leren. Ze stimuleert regionale en lokale samenwerking, met respect voor elkaars verscheidenheid. “Probeer elkaar te leren kennen en leg je niet neer bij bestaande grenzen. Praat met elkaar”.

De 2e collecte is bestemd voor de GKOH (“Gezamenlijke Kerken Open Hof”).

U kunt uw bijdrage storten op het onderstaande bankrekeningnummer:
NL84 RABO 0381 8463 18 t.n.v. Wijkdiaconie Open Hof Ommoord
Na de viering wordt bij de uitgang gecollecteerd.
De opbrengst wordt evenredig verdeeld over de collectedoelen, tenzij u een andere instructie bij de overboeking vermeldt.