DIACONAAL PAROCHIEBREED PROJECT 2023 VOOR INDONESIË

De collecte in alle zes locaties van de parochie Sint Christoffel wordt gehouden voor een project van de Zusters Augustinessen, die sinds 1949 werkzaam zijn in Indonesië in de medische zorg en het onderwijs.

Het doel van deze collecte is de bouw van een garage voor de ambulance van Sandai, een regionaal centrum in het uitgestrekte binnenland van West-Kalimantan, vroeger Borneo genoemd. De zusters hebben daar een kraamkliniek en een eerste hulppost voor mensen uit Sandai en de verre omgeving gevestigd. Er is dringend behoefte aan een beschutting en droogte biedende garage voor de enige ambulance in de hele streek rond Sandai.

Het gedetailleerde, zeer nauwkeurige budget van de bouwkosten van de garage
bedraagt, omgerekend naar onze munt, +/- 1990 Euro.

De collectes zijn inmiddels in volle gang maar u kunt ook via onderstaande QR-code of via een bankoverschrijving meedoen voor dit project.
Uw bijdrage kunt u per bank overmaken op het rekeningnummer NL14RABO0308145135 t.n.v. Parochie Sint Christoffel met omschrijving Project Indonesië.

De totale opbrengst hopen wij eind april over te kunnen maken, alvast bedankt voor uw bijdrage!