Buffetvrijwilligers gezocht.
Tijdens de bazaarwoensdagen is het gezellig druk in Open Hof en zijn er veel klanten voor het buffet.
Door een tekort aan vrijwilligers kunnen we de keuken nu amper bemensen. We zijn daarom
dringend op zoek naar vrijwilligers die vanaf 21 augustus a.s. ons op de 1 e of 3 e woensdag in de
maand kunnen komen helpen.
Voor verdere informatie kan je terecht bij Ineke (06-14827990)