Door een team van vrijwilligers wordt in de avonduren buffetdiensten gedaan. Dit houdt in koffie en thee zetten en schenken voor huurders, mensen die vergaderen, koorleden of mensen die om andere reden Open Hof bezoeken.
Voor de maandagavond zijn we dringend op zoek naar twee nieuwe medewerkers 1x in de maand om die avond samen het buffet te bemensen. Een ervaren medewerker gaat u inwerken.

Voor nadere inlichtingen
Henny Groenendijk, coördinator.
06-41504773 of groenendijk.henny@gmail.com

of aan het buffet bij de beheerder overdag