Een Leuk groepje van 10 Open Hofgangers heeft onlangs deelgenomen aan de bezichtiging van de schuilplaats van de Joodse onderduikers in de Breepleinkerk, naar aanleiding van het boek dat Anja Matser daarover geschreven heeft.

Zij dachten vooraf dat ze meteen na binnenkomst aan de beklimming naar de orgelzolders zouden beginnen, maar dat liep even anders. Bij binnenkomst werden zij hartelijk verwelkomd door de koster en de gids. Waarbij de koster vanwege het warme weer iedereen van een glas koel water voorzag.

Daarna gaf de gids, de heer Henk de Haan een uitgebreide inleiding met foto’s en filmpjes van de gebeurtenissen van het groepje onderduikers die tijdens de oorlogsjaren onderdak hadden gekregen op een klein zoldertje achter het orgel. De inleider deed dat op een bijzonder boeiende en onderhoudende manier, waarbij sommige details d.m.v. een foto of een kopie van documenten werden ondersteund.

Vervolgens werden de Open Hofmensen, begeleid door de koster, de weg gewezen naar het hoofddoel van onze bezichtiging, de orgelzolder. Via een nauw trapje konden ze een kijkje nemen in het onderduik-verblijf. De afmeting van dat schuilhokje vielen erg tegen, de huidige huiskamers zijn  veel groter. Dat daar jarenlang mensen waren weggestopt blijft verbazend.

Beneden gaf gids de Haan een ruime gelegenheid tot het stellen van vragen, terwijl de koster iedereen van koffie en thee voorzag compleet met een knapperig koekje. Kortom het was een geweldige leerzame middag.

Jan Nuijten

Foto’s Mieke Nuijten