(Her-)bevestigen en terugtreden ambtsdragers op zondag 22  januari

De kerkenraad is heel blij u te kunnen mededelen dat er nieuwe mensen bereid zijn gevonden om een ambt op zich te nemen en lid te worden van de kerkenraad. Het gaat om de dames: Diet Maissan, die als ouderling aan de slag zal gaan en Irene Cornet en Joke Ooms, die diaken zullen worden. Daarnaast zal Henk Lengkeek bevestigd worden als ouderling met bijzondere opdracht voor de ‘Half-twaalf-diensten’ in de Hillegondakerk, (hij wordt geen lid van de kerkenraad). Eelco van der Brug en Aria van Ballegoie hebben aangegeven hun ambtstermijn te willen verlengen. Eventuele bezwaren en/of toejuichingen bij dit voornemen tot bevestigen kunnen bekend gemaakt worden bij de scriba. scriba-openhof@live.nl

In deze dienst zullen uit het ambt terugtreden: Tannie Teeuwen en Jan Huizer, beide diaken en Kees Doornhein, ouderling. Hen willen wij danken voor hun (soms jarenlange) inzet en trouwe dienst in en voor de kerk.

Ds. Marco Visser uit Schiebroek zal voorgaan in deze feestelijke dienst.