Update januari 2022

Beroepingscommissie is begonnen
De beroepingscommissie is begonnen met haar werk! Op donderdag 6 januari werden we officieel geïnstalleerd. Ook maakten we nader kennis met elkaar. Helaas nog even digitaal via Zoom, maar maandag 17 januari konden we elkaar eindelijk in het echt begroeten. We praatten over wat wij belangrijk vinden in ons geloof, bespraken de profielschets van de gemeente en de beoogd predikant en verdeelden de taken. We moeten bijvoorbeeld een advertentie opstellen. Vol enthousiasme gaan we hiermee aan de slag. Uiteraard houden we u ondertussen op de hoogte.
Hartelijke groet namens de beroepingscommissie,
Antoinette Brummelink

December 2021

Rond de Gemeentevergadering van zondag 28 november zijn er veel namen genoemd van mensen die geschikt worden geacht zitting te nemen in de nieuw te vormen Beroepingscommissie.

De kerkenraad heeft zich ingespannen om daaruit een evenwichtige samenstelling van kandidaten te vinden: Vrouw en man; jong, middengroep en ouder; ervaring in het kerkenwerk en mensen met ‘frisse blikken’.

Wij zij blij en dankbaar, u 11 namen te mogen noemen van mensen die bereid zijn zitting te nemen in de commissie:

Vanuit de kerkenraad zal dat zijn: Hans Ros als voorzitter.
Verder: Anja Vreeswijk, Henk Lengkeek, Bea Cox, Ton van der Zee, Heleen Vermeiden, Willem Jan Zaadnoordijk, Lenie Blonk, Roland Hartmans, Gerdien van de Schans en Antoinette Brummelink. We hopen dat de commissie binnenkort geïnstalleerd kan worden.

Namens de Wijkkerkenraad, Aria van Ballegoie, scriba