fotoFulco2

Tegen het beroep op ds Fulco Timmers zijn vanuit de gemeente geen bezwaren ingediend, zodat op 6 oktober een kleine delegatie vanuit Ommoord en Zevenkamp naar Roosendaal kon afreizen om hem de beroepsbrief te overhandigen. We zijn zeer verheugd dat ds Timmers op 10 oktober schriftelijk aan de kerkenraad te kennen heeft gegeven het beroep van harte te aanvaarden.
Namens de kerkenraad,

Bea Cox