Van de kerkenraad december 2021

Het einde van het jaar nadert. We hopen dat het u ondanks alle coronazorgen af en toe ook iets moois heeft gebracht. Vanuit de kerkenraad veel nieuws deze maand, vaak ook mooi. Een klein overzicht.

Gemeentevergadering 28 november
De gemeentevergadering van 28 november trok veel gemeenteleden. Fijn was dat. Samen hebben we nagedacht over de toekomst van de kerk. Dank aan een ieder die erbij was of op een andere manier ideeën heeft doorgegeven. De uitkomsten hiervan leest u op de site.

Ambtstermijn verlengd
Tannie Teeuwen heeft aangegeven haar ambtstermijn als diaken met een jaar te willen verlengen. Met dit extra jaar wil zij haar werk voor Buurtbron goed afronden. De Kerkenraad is hier natuurlijk van harte mee akkoord gegaan. Ook Joost Barendrecht hoopt zijn ambtstermijn te verlengen als ouderling Oecumene.

Afscheid en oproep ambtsdragers
Bert Wijgand is afgetreden als ouderling-kerkrentmeester. Wij danken Bert zeer voor al zijn goede werk. Wilt u zelf het ambt van ouderling of diaken betreden? Of weet u wie hier veel plezier uit zou kunnen halen? We horen het graag van u. Ook als u niet per se in het ambt wilt treden, maar wel ideeën of talenten hebt die u voor de kerk zou willen inzetten, horen we graag van u. We zijn benieuwd naar uw ideeën.

Vervanging liturgisch meubilair
Helaas is het doopvont beschadigd geraakt. Het roept de vraag op of er niet een geheel nieuw liturgisch centrum moet komen. Hier moeten we samen met onze Katholieke broeders en zusters naar gaan kijken. Een commissie buigt zich hierover. Wordt vervolgd.

Afscheid Wim in ’t Hout
Uiteraard stonden we ook stil bij het afscheid van onze predikant Wim in ’t Hout. In de dienst op 13 februari zal dominee Fulco Timmers Wim ontheffen uit zijn functie. Wilt u meedenken over de afscheidsdienst, meldt u zich dan bij mij. U bent van harte welkom.

Hartelijke groet,

En heel fijne dagen gewenst,

Aria van Ballegoie
scriba-openhof@live.nl