In het Open Hof Nieuws Nr. 9 (november/december 2019) hebben wij vermeld dat de huidige belettering “OPEN HOF” aan de zijkant en de voorzijde (hoofdingang) van het kerkgebouw wordt aangevuld met de tekst “KERKELIJK CENTRUM”.
Tevens wordt er aan de voorzijde een “KRUIS” aangebracht.

Om toestemming te krijgen voor deze aanpassing heeft de SKO (Stichting Kerken Ommoord) een omgevingsvergunning aangevraagd bij de Gemeente Rotterdam. Inmiddels heeft de SKO bericht ontvangen dat deze vergunning niet nodig is.

De leverancier heeft ons benaderd en aangegeven dat de plaatsing van de extra belettering is ingepland voor vrijdag 20 december 2019. Als alles dus volgens plan verloopt is de verbetering van het aanzien en herkenning van ons kerkgebouw nog voor de kerstdagen een voldongen feit.

Namens de Locatieraad, de Wijkkerkenraad en de SKO
Hans Schutte, RK coördinator Oecumene en
Joost Barendrecht, PKN coördinator Oecumene