Zondag 2 april

De kerkenraad is zeer verheugd u de naam van de predikant, op wie we een beroep willen uitbrengen, mee te kunnen delen.

Het gaat om mevrouw ds. Joan van Kempen uit Breda.

Na de voordracht van de Beroepingscommissie, de instemming van de Wijkkerkenraad en van de Algemene Kerkenraad van de Noordrand, heeft de Gemeente vanmorgen tijdens de Gemeentevergadering met grote meerderheid ervoor gekozen om een beroep uit te brengen op ds. Van Kempen.

Volgens de officiële richtlijnen hebben gemeenteleden nu nog 5 dagen de tijd om bij de scriba van de wijkkerkenraad, eventueel bezwaar aan te tekenen tegen de gevolgde procedure. Bij geen bezwaren zal na het verstrijken van die termijn het beroep worden uitgebracht.