Avond ‘Vrouwen in de Bijbel’ vervalt

Oorspronkelijk zou op maandag, 24 januari a.s. de tweede avond over ‘Vrouwen in de Bijbel’ worden gehouden. Hoewel de versoepeling mogelijk wel ruimte daarvoor zou bieden, geven wij er veiligheidshalve toch de voorkeur aan deze avond nu niet te houden.
Hopelijk heeft u daar begrip voor. Wij hopen wel, dat wij met elkaar op maandag, 21 maart a.s. de derde en laatste avond als mooie afsluiting kunnen organiseren.

werkgroep Woord & Beeld