Telkens wanneer ergens ter wereld mensenrechten worden geschonden komt Amnesty International in actie.
Ontelbare mensen wereldwijd reageren met protestbrieven of e-mails naar autoriteiten met het verzoek om onrecht te stoppen.

De meeste locaties van de parochie Sint Christoffel nemen al jaren deel aan de schrijfactie van Amnesty International.
RK Open Hof gaat vanaf zondag 21 april ook meedoen met de Amnesty Schrijfactie.

Iedere derde zondag van de maand wordt tijdens de viering aandacht gevraagd voor een persoon die aan vervolging bloot staat. Na de viering liggen er voorgewerkte brieven om te ondertekenen. Of u kunt zelf een brief schrijven aan de hand van een voorbeeld. Wij zorgen voor de verzending naar de betreffende instantie, bijv. een minister of rechtbank.

Van tijd tot tijd hebben de acties succes en worden mensen vrijgelaten of krijgen verlichting van het gevangenisregiem.

Op 17 februari hebben de autoriteiten van de Koerdische Autonome Regio journalist Guhdar Zebari vrijgelaten.
Hij zat meer dan 3 jaar onterecht gevangen. Amnesty voerde actie voor zijn vrijlating.

In juli werd Chau Van Kham vrijgelaten uit een Vietnamese gevangenis en kon hij terugkeren naar zijn familie in Sydney. Hij bedankte na zijn vrijlating iedereen die zich voor hem had ingezet. ‘Mijn familie en ik willen graag Amnesty en alle mensen bedanken voor het verheffen van jullie stem waardoor ik terug kon naar mijn familie en Australië. Heel veel dank!’.

Schrijf mee en laat zo weten dat mensenrechtenschendingen nooit door de beugel kunnen!

Livia Thode – Patrick Druiventak – Paul Bergmans(VOZ)