Afscheidskaart voor ds. Wim in ‘t Hout

Op 13 februari neemt Wim in ’t Hout in Open Hof afscheid als gemeentepredikant.
We willen daar een feestelijke bijeenkomst van maken. Daar hebben we ook uw en jouw hulp bij nodig!
Het zou leuk zijn om hem dan namens de gemeente een groot aantal door u beschreven kaarten aan te kunnen bieden.

Op die kaart kan van alles geschreven, getekend, geplakt enz. worden.
Er kan bijv. op staan dat u het contact met hem zal gaan missen, wat hij voor u heeft betekend, dat u zijn preken gewaardeerd heeft enz. Maar ook een kaart met daarop gewoon een hartelijke groet en uw naam is prima.

Als voorbereidingsgroepje bundelen we alle reacties tot een blijvende en tastbare herinnering!

Het handigst is het als u de voor Wim bestemde kaart in een envelop stopt en die aan mij stuurt: Maartje Greevenbosch, Roestmos 12, 3069 AR Rotterdam. (tel. 010-4215920, m.greevenbosch@hccnet.nl).
Vast bedankt voor de medewerking en ik hoop op heel veel kaarten!

Natuurlijk willen wij ds. In ‘t Hout als gemeente behalve uw kaarten ook graag een afscheidscadeau aanbieden. Doet u mee? U kunt uw bijdrage storten op rekeningnummer:
NL95 RABO 0362 1027 40t.n.v. Prot.gemeente Rotterdam-Noordrand te Rotterdam, onder uitdrukkelijke vermelding van: Afscheid ds. Wim in ’t Hout
Aria van Ballegoie namens de kerkenraad.

Namens de voorbereidingsgroep – Maartje Greevenbosch