Afscheid van dominee Timmers op 5 september  (update 2 augustus)

Zoals u eerder las en is aangekondigd in de dienst van afgelopen zondag begint de dienst in Open Hof op 5 september om 11.15 uur. Deze dienst wordt uiteraard uitgezonden via de kerk-TV en de kerktelefoon.

Op deze speciale zondag zijn de aanvangstijden van de diensten geruild met de katholieken. De RK viering zal deze zondag beginnen om 09.30 uur.

Na de dienst organiseren we in de bovenzalen van Open Hof voor de aanwezigen een lunch en begint rond 14.00 uur een informeel afscheid.  Helaas zullen we ons moeten houden aan de geldende beperkingen voor het aantal aanwezigen voor een dergelijke bijeenkomst. Houdt u het weekbulletin en de website goed in de gaten?

Als gemeente willen we de familie een graag afscheidsaandenken geven. Daartoe kan iedereen een bijdrage storten ten name van “giftenrekening Open Hof” NL95RABO 0362102740 onder de nadrukkelijke vermelding van afscheid dominee Timmers.

Ook horen we graag nog ideeën en suggesties voor het afscheid. En hebben we nog praktische hulp nodig bij de voorbereidingen. Vele handen maken licht werk!

In de aanloop naar het komende afscheid wordt er druk gewerkt om zondag 5 september onvergetelijk te laten worden. Maar, zoals eerder gezegd, daar hebben we ook, voorál, uw en jouw hulp bij nodig! Vanuit de gemeente is het idee aangedragen om een collage te maken met uw herinnering aan ds. Fulco Timmers.

Wat betekent Fulco voor u, wat maakt hem bijzonder of waar denkt u aan terug?
Stuur uw bijdrage, kernachtig samengevat (maximaal één A4) voorzien van uw naam naar marleenteeuwen@gmail.com Wij bundelen uw reacties tot een blijvende en tastbare herinnering!

Bent u wat minder digitaal vaardig en wilt u telefonisch uw bijdrage leveren? Dat kan op telefoon 06-50476901 (bij voorkeur na 19.00 uur), of geef uw zelfgeschreven bijdrage af aan één van de leden van de voorbereidingsgroep.

Wij hopen op veel reacties!

De voorbereidingsgroep,

Aria van Ballegoie, Ida Taapke, Marleen Teeuwen en Eelco van der Brug

eb-oh@outlook.com   en/of 06 2359 7174