Afscheid van de familie Timmers.

Uiteraard wil de kerkenraad op een gepaste, warme, wijze aandacht geven aan het nu snel naderend afscheid van ds Fulco Timmers en zijn gezin.

Dit afscheid zal plaatshebben op zondag 5 september a.s. in Open Hof. ‘s Ochtends zal in de dienst het ‘formele’ afscheid zijn en ‘s middags is er ‘een vaarwel’ op een meer informele wijze.

De kerkenraad kan dit natuurlijk niet alleen organiseren. Daarom rekenen wij op vele suggesties en adviezen van alle gemeenteleden, jong en oud.

En – ook belangrijk – vernemen we graag wie op die zondag ons helpende handen wil toereiken voor de ongetwijfeld vele te verrichten taken. Vele handen maken licht werk!

U kunt, jullie kunnen daartoe contact opnemen met:
Eelco van der Brug, 06 2359 7174 en/of  e-mail: eb-oh@outlook.com

De kerkenraad vertrouwt op veel enthousiaste reacties.