Op 1 februari komt een eind aan de periode dat ds Jacob Korf een belangrijke rol heeft vervuld binnen het ouderen pastoraat. De kerkenraad wil graag daaraan op gepaste wijze aandacht geven en bereidt een moment van afscheid voor – na afloop van de dienst van 29 januari – om Jacob te bedanken.

Begin januari ontvangt u hierover meer informatie.