Het nieuwe activiteitenboekje voor 2020-2021 is nu ook online in te zien