VOOR DE KINDEREN:
Toen je gedoopt werd, hebben je ouders de eerste stap gezet op de weg van Jezus. Nu je wat groter bent en al dingen zelf mag beslissen, mag jij beslissen of je de volgende stap wilt zetten: de Eerste Heilige Communie. Je moet al wel in groep 4 of hoger zitten, omdat je al goed moet kunnen lezen.
Als je dat wilt, moet je wel een aantal zondagen naar de voorbereiding komen, want je Eerste Communie doe je natuurlijk niet zomaar. Binnenkort beginnen we in onze parochie weer met een voorbereiding op de Eerste Heilige Communie en we weten zeker dat je dat een fijne tijd zult vinden.

VOOR DE OUDERS/VERZORGERS:  
Om de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie zo goed mogelijk te laten verlopen is een goede samenwerking nodig tussen kinderen, ouder(s)/verzorgers, werkgroepleden en pastores. Deze samenwerking krijgt gestalte in een aantal ouderavonden en kinderbijeenkomsten. Het is goed om zelf ook stil te staan bij wat het geloof voor u zelf betekent en ook wat de communie voor u inhoudt. Dan kunt u zich ook echt met uw kind samen voorbereiden.

WAT VERWACHTEN WE VAN U
Voor een goede voorbereiding is het nodig de kinderen alle bijeenkomsten meemaken en voor ouder(s), verzorgers geldt dat zij op de ouderavonden aanwezig zijn.

DE KOSTEN:
De totale kosten van de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie zijn 40 euro. Dit zijn kosten voor het project, het materiaal en de bijeenkomsten. Dit kunt u contact betalen op de eerste ouderavond.

Contact: Voor inlichtingen kunt u terecht bij een van de werkgroepleden: Els Cornax, ecornax@hotmail.com of bij Tischura Jubithana, t.jubithana@gmail.com