Het is inmiddels een traditie dat het RK Koor Open Hof in de maand december een kerstconcert verzorgt.
Dit jaar voor de 5de keer, een lustrum waar wij best trots op zijn.
U kunt dan genieten van een gevarieerd programma, met als thema

“De Heilige Familie”

In teksten en muziek staan wij stil bij het gezin waarin Jezus opgroeide, met aandacht voor zijn moeder Maria en zijn vader Jozef.

Zondag 8 december Open Hof
Aanvang: 15.30 uur
Zaal open: 15.00 uur

 

Toegang gratis, maar om de onkosten te bestrijden is er na afloop een collecte bij de uitgang.
Na het concert is er, onder het genot van koffie/thee of een drankje, gelegenheid om na te praten.

U bent van harte welkom

RK Koor Open Hof