7 OKTOBER WELKOM OPEN DEUR DIENST  in OPEN HOF

Op zondag 7 oktober, Israëlzondag, gaat ds. René van Loon om 19.00 uur  voor in de Welkom Open Deurdienst in Open Hof. Aanvang Samenzang 18.45 uur
Ds. René van Loon, een vertrouwde naam in Open Hof*, zal op deze Israëlzondag spreken over:
“ER IS ALTIJD HOOP!!”
naar aanleiding van Jeremia 32, met als kerntekst vers 15

Toelichting volgens ds. Van Loon *:
Jeremia bevindt zich in de meest uitzichtloze situatie denkbaar:
Hij zit gevangen in het door de Babyloniërs belegerde Jeruzalem en God geeft
hem opdracht een akker te kopen in zijn geboortedorp!
In die meer dan uitzichtloze situatie, kijkt God toch alweer verder naar een tijd, dat er weer akkers en huizen gekocht en verkocht zullen  worden. God leert ons verder kijken, dan onze menselijke neus lang is. Er is altijd hoop!
Jeremia zal moeten optreden als ‘Losser’. (dat wordt uitgelegd)
De ‘Verlosser’ van Israël werpt Zijn schaduw vooruit!
God bevestigt in dit gedeelte zijn eeuwigdurend verbond met zijn Volk Israël.

*NB: Na afloop van de dienst kunt u de preek van ds. Van Loon meekrijgen om
thuis nog eens na te lezen!

Muzikale medewerking wordt verleend door het
Christelijk Gemengd Koor “DELFSHAVEN” o.l.v.
Dirigent Arjen Uitbeijerse
Als organist verwelkomen wij Sander van der Kaaij.

De leden van de Werkgroep Evangelisatie, die de WODD’s voorbereidt,  hopen natuurlijk dat u dit allemaal komt meevieren op 7 oktober a.s.
Vanaf 18.45 uur is er Samenzang van bekende en geliefde liederen, mede aangedragen door ds. Van Loon en het Christelijk Gemengd Koor ‘Delfshaven’.
Mis het niet!

WELKOM!
Namens de Taakgroep Eredienst en de Werkgroep Evangelisatie.