Op 7 maart wordt in de ochtenddienst van 9:30 uur Wereldgebedsdag gevierd in Open Hof.

Ieder jaar, op de eerste vrijdag in maart, gaat tijdens de Wereldgebedsdag een keten van gebed de wereld rond. Een keten van gebed, waarin hoop en zorg, vreugde en verdriet, mogelijkheden en problemen wereldwijd worden gedeeld. Honderdduizenden mensen voelen zich, in de 173 landen die meedoen, door gebed verbonden en bemoedigd. In Open Hof sluiten we hierbij aan in de op die vrijdag volgende zondagochtendviering.

De dienst van Wereldgebedsdag is dit jaar voorbereid door vrouwen van Vanuatu. Ieder jaar is de voorbereiding in handen van vrouwen uit telkens een ander land. Zo geeft deze dag ons gelegenheid om over ‘eigen grenzen’ heen te zien en zowel maatschappelijk als spiritueel, solidair te zijn met vrouwen over de hele wereld.

Het thema van Wereldgebedsdag is dit jaar: ‘Rotsvast’.  Tijdens de dienst zullen rond dit thema dezelfde gebeden worden gebeden,  dezelfde schriftgedeelten worden gelezen en (grotendeels) dezelfde liederen worden gezongen als in alle bijeenkomsten voor deze dag wereldwijd. In Open Hof zijn we onderdeel van die mooie wereldorganisatie: ‘Samen bidden, samen vieren en samen delen!’