In het Open Hof Nieuws van Maart-April kunt u een verslag lezen van deze dienst vergezeld van enkele foto’s. Naast dit artikel kunt u een fotocollage zien die de dienst op de voet volgt.
Het gaat om ruim 50 foto’s die zijn geselecteerd uit ruim 290 aangeleverde foto’s.
De fotografen die hier aan hebben bijgedragen zijn Geertien Pols, Mieke Nuyten en David Cox.
Hierbij willen wij hen nogmaals hartelijke danken.

Maartje Greevenbosch, Marleen Teeuwen en Piet Zuidervaart