Op vrijdag 7 december, de 1e vrijdag van de maand, wordt er in de Fonteinkerk weer een culturele koffieochtend gehouden.
Een gezellige ochtend met koffie, waarbij iemand een verhaal houdt over een aansprekend algemeen maatschappelijk of cultureel onderwerp.

Op vrijdag 7 december komt  Jolande Bergwerff een presentatie houden over het levenseinde en de uitvaartzorg.

Nadenken en praten over de laatste levensfase en over de zaken die ons bezighouden rond het levenseinde is een gevoelig onderwerp, dat we vaak voor ons uit schuiven. Toch is het belangrijk daarover het gesprek aan te gaan en er aandacht aan te geven.

Jolande is er van overtuigd dat mensen gelukkiger leven wanneer ze hun idealen en wensen volgen en daarom nam ze het besluit zich te gaan oriënteren op het beroep van uitvaartbegeleider en daarvoor een opleiding te gaan volgen. Enige tijd geleden is zij begonnen met een eigen bedrijf in de uitvaartzorg.

Vaak krijgt ze het verzoek om langs te komen voor een voorgesprek.  Ze stelt dit op prijs omdat ze dan in alle rust met de persoon in kwestie kan bespreken welke wensen er zijn. De ervaring heeft haar geleerd dat goed afscheid nemen heel belangrijk is voor alle betrokkenen, omdat je dit met je hart doet en het nooit meer over kunt doen. Op 7 december zal zij hier alles over vertellen.

Na afloop zal er voldoende ruimte zijn voor het stellen van vragen en ook om met Jolande persoonlijk in gesprek te gaan.

Iedereen is van harte welkom!

Tijd:                       Vrijdag 7 december van 10 – 12 uur in

Plaats:                  de Fonteinkerk, Terbregselaan 3, 3055 TE Rotterdam

Spreker:              Jolande Bergwerff over de uitvaartzorg