Vrijdag 6 april om 10.00 uur is de volgende maandelijkse culturele koffieochtend in de Fonteinkerk.

Met een culturele koffieochtend bedoelen we een gezellige ochtend met koffie, waarbij iemand een verhaal houdt over een aansprekend algemeen maatschappelijk of cultureel onderwerp. 

Hans Burgers zal ons ons meer vertellen over “duurzaamheid. Hij zal vooral ingaan op de relatie tussen milieuzorg en de “millenniumdoelen” van de Verenigde Naties en op klimaat. Daarbij kijkt hij naar de ontwikkeling van het milieubeleid om uit te komen bij de huidige aanpak van de wereldomvattende milieuproblemen, zoals klimaat en de relatie tussen milieu en economische ontwikkeling.

Deze culturele koffieochtenden zijn bestemd voor iedereen en daarmee bedoelen we buurtbewoners, wijkbewoners, geïnteresseerden en iedereen die het leuk vindt om hiernaartoe te komen. 

Iedereen van harte welkom!

Plaats:  Fonteinkerk, Terbregselaan 3, 3055 TE Rotterdam

 Tijd:  vrijdag 6 april van 10 – 12 uur

Spreker:  Hans Burgers: “duurzaamheid (milieu en klimaat)”