Een Welkom Open Deurdienst, maar géén zangdienst?
In deze tijd werken we hard aan mooie, luisterrijke diensten, ook al kunnen we als Gemeente niet uit volle borst meezingen.
Tóch hebben we de moed, om ook in deze tijd, een mooie dienst voor te bereiden met ds. René van Loon. Weliswaar níet met het Hollands Christelijk Mannenkoor, dat nog niet optreedt in de kerkdienst, maar wél met een oorstrelend kwartet, dat voor u vertrouwde en bekende liederen zingt, die u thuis via Kerk TV kunt meezingen en die u, als u in de kerkdienst in Open Hof komt meevieren, zéker in uw hart meezingt!

‘Hoop voor een stad zonder hart’ heeft ds. René van Loon  als Thema gekozen, speciaal voor  de Israëlzondag.
Met deze toelichting:

Welke stad dat is weet iedere Rotterdammer: natuurlijk Rotterdam.

Maar… sinds deze zomer ook Beiroet. Een stad met een gat erin.

Het volk van Beiroet vindt het vreselijk dat het stadshart, de gebouwen en bruggen en havens, weg zijn.

Maar veel erger is het gemis van een ander hart: een menselijk hart, een moreel hart. Dat is wat het volk van Libanon uitschreeuwt: ‘Dit land heeft een ander hart nodig: mensen met hart voor het volk!’

In feite geldt dat voor elk volk. God belooft in Ezechiël 11 aan Israël een ander hart. Ezechiël 11 is een prachtig gedeelte voor de Israëlzondag. God geeft niet alleen het land terug, maar vooral een ander hart.

En wat voor elk volk geldt, geldt ook voor elk mens.  Jezus zegt: ‘Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien.’ Wat verder volgt bewaren we voor 4 oktober.

U bent van harte welkom op zondag, 4 oktober om 19.00 uur in Open Hof!*
Werkgroep Eredienst en Evangelisatie

*: Wél dient u zich aan te melden met uw naam adres en telefoonnummer bij onze scriba: Aria van Ballegoie: email: scriba-openhof@live.nl of telefoonnummer: 010- 455 22 61. U dient dan vrij te zijn van corona-gerelateerde klachten. Bij binnenkomst wordt uw naam afgevinkt en bent u ook klachtenvrij. Dit is alles in overeenstemming met de richtlijnen van de PKN en RIVM.