Na de kerkdienst zondag 17 maart is er in de bovenzalen een gemeentebijeenkomst over “ontmoeten en leren”. Onder leiding van ds Joan van Kempen willen we dan met elkaar bekijken wat onze wensen zijn voor het komend seizoen 2024/2025 op het gebied van “ontmoeten en leren”. Wij hebben als gemeente al een fantastisch aanbod dat ieder jaar in de Activiteitengids is opgenomen. Toch is het goed om met elkaar te bespreken of we daar iets aan toe willen voegen; een onderwerp dat we missen, waarover we willen leren, of waar we met elkaar als gemeenteleden over willen praten. Joan zal de bijeenkomst met een korte PowerPointpresentatie inleiden.