De eerste contacten waren met 5 Oekraïense vluchtelingen die een plek gevonden hadden bij drie opvanggezinnen. De oorlog in Oekraïne en de komst van grote aantallen vluchtelingen raakten veel mensen en gaven reden tot allerlei acties, waaronder het samen zingen van Give peace a chance, een sponsorloop van jongeren, extra collectes, giften en een Bazaaropbrengst.

In het najaar kwam er een groepsopvang voor 80 Oekraïners aan de Sigrid Undset-weg. Vlak voor Sinterklaas hebben vrijwilligers daar welkomstpakketjes uitgedeeld en met Driekoningen was er een spelletjesmiddag voor de kinderen. Een van de onder-delen was schilderen voor moeders en kinderen. Op hun verzoek hebben wij de schilderactiviteit onlangs herhaald.

Bij de bestedingen van ons Noodfonds Oekraïne hebben we gekozen voor vier aandachtsgebieden: individuele hulp, steun aan collega organisaties in Rotterdam, in Polen/Oekraïne en activiteiten hier.

MANO zorgt met vrijwilligers en zelforganisaties van Oekraieners voor activiteiten in een aantal grotere opvangcentra, met nadruk op bezigheden voor kinderen.

Op verzoek van Oekraiense vluchtelingen is er ook geld gegaan naar het land zelf: onderwijsmateriaal voor een opvangschool voor Oekraiense kinderen op de grens met Polen en voor noodhulp in gebombardeerde gebieden.

Wij denken dat deze oorlog niet snel afgelopen zal zijn en houden rekening met extra ontspanningsactiviteiten zoals het schilderen en uitstapjes voor de kinderen.

Uitgaven
–  Individuele hulp   €  2.156,21 aanvulling leefgeld, OV kaarten, beddengoed, kleding,
welkomstpakketjes.
–  Steun collega organisaties  in Rotterdam  €   750,-

–  MANO activiteiten
Steun opvang in Polen/Oekraïne €   600,-
School in Polen / opvang Oekraïense kinderen, KerkinActie / noodhulp Donbass
Activiteiten in opvang  €   116,25
Totaal uitgaven €  3.622,46

Inkomsten
Giften  €  6.522,40 particulieren, collectes, inzamelingen, opbrengst Bazaar, sponsorloop jongeren

Saldo €  2.899,94

Dank aan allen die bijgedragen en/of meegeholpen hebben.

8-3-2023 / Vluchtelingenopvang Ommoord Zevenkamp
Paul Bergmans / 06 – 2055 2965 / ripa@planet.nl