Bijeenkomst over uitvaarten in een veranderende tijd: maandag 28 mei

In de Open Hof gemeente hebben we gekozen voor een predikant die zich vooral richt op de jongeren in onze gemeenschap. Maar in onze kerk zijn we met veel ouderen.

Dat kan betekenen dat we met elkaar kijken naar de wijze waarop we ziekte-, stervenspastoraat en uitvaart inhoud geven met de mogelijkheden die er zijn.

Een groepje mensen peinst daar al een tijdje over. Meer hierover kunt u lezen op blz. 6 van het Open Hof Nieuws voor mei/juni. Het groepje wil graag in gesprek met u.

Op maandag 28 mei is daar gelegenheid toe . U (jong en oud) bent welkom om 14.30 of om 20 uur in Open Hof.

Maartje Greevenbosch namens het klankgroepje Uitvaarten