Samen op weg: wandelen voor de Schepping 27 augustus 2022

Dat samen wandelen verbindt, is gebleken uit het grote aantal deelnemers bij het lopen van het Kerkenpad, georganiseerd door JOKO in mei j.l.

Voor betrokken en enthousiaste wandelaars is er op 27 augustus gelegenheid om mee te lopen met de wandeling voor de Schepping.

Paus Franciscus heeft 1 september ingesteld als Wereldgebedsdag voor de Schepping.
Daarom organiseert de Duurzaamheidsbeweging van de St Christoffelparochie rond deze tijd een wandeling voor de Schepping.

Het thema voor deze wandeling is ‘Samen op weg’, tevens het jaarthema van van de parochie.

We starten om 11.00 uur in de St Caeciliakerk met koffie en een inleiding op het thema.
Daarna wandelen we, terwijl we onderweg troep trimmen (=afval verzamelen) in rustig tempo naar het Kralingse Bos.
Onderweg staan we stil om te luisteren naar teksten en om met elkaar van gedachten te wisselen over onze eigen verantwoordelijkheid t.a.v. de Schepping. Ook zal een deskundige ons informeren over het belang van de bijen.

We picknicken op een rustige plek in het bos, voor drinken wordt gezorgd maar, in het kader van de duurzaamheid, wordt de deelnemers gevraagd hun eigen lunch mee te nemen.

We sluiten de wandeling, na terugkomst in de Caeciliakerk rond 15.00 uur, gezamenlijk af.

Kinderen zijn van harte welkom om deel te nemen en ons te helpen met het verzamelen van afval.

U kunt zich vanaf 17 juli t/m 22 augustus aanmelden op de intekenlijst in uw kerk, of per e-mail:

h.verbaarschot@online.nl

 

Duurzaamheidsbeweging Sint Christoffelparochie

Hildegard Verbaarschot-Bockweg