Koor Hemelsbreed, het Oecumenisch Seniorenkoor Open Hof en de Open Hof Cantorij geven samen op 26 september 2021 een gevarieerd en verrassend concert in Open Hof. Met daarin de nodige premières. Want de koren en hun dirigent Willem Blonk hebben ook in Corona-tijd niet stilgezeten.

Vermeldenswaard is zeker dat het Seniorenkoor een Te Deum zingt (van Franz Buhler, een tijdgenoot van Mozart). In de Middeleeuwen was dat al de traditie: als er een epidemie voorbij was klonk als danklied het grote Te Deum. Diverse liederen over de liefde vormen verder het hart van het programma. En het Songfestival klinkt nog door in ‘Slow down’ van Douwe Bob en ‘Hallelujah’ van Milk & Honey.

De begeleiding wordt verzorgd door Hans de Jong op orgel en Tim van Oijen aan de vleugel. De entree is vrij, wel is er een collecte bij de uitgang en kunt u iets overmaken naar de organisatie, de Stichting Open Hof Muziek. Namens deze: zeer hartelijk welkom, De plaats: Open Hof, Hesseplaats 441, Ommoord. Aanvang: 19.00 u, geen pauze.

Het concert wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen van Cultuur Concreet.