Zondag 26 mei j.l. vierde Gerrit Toussaint zijn 60 jarig priesterjubileum. Tevens was het voor Wilbert Bekedam de laatste viering in Open Hof.
Samen gingen zij voor in een bomvolle Open Hof. Het R.K.koor zong weer prachtig. De collecte was bestemd voor Stichting Masakhana, project hulp voor Zuid Afrika (bank nr. NL51TRIO0197844006). Was u er niet dan kunt u altijd nog iets overmaken voor dit goede doel, dat Gerrit had uitgekozen.
Rita Schoolenberg en Trix van Os hadden beiden heel goede woorden voor Gerrit en Wilbert en veel cadeaus werden aangeboden
Na afloop van de viering was er gelegenheid om de jubilaris en de vertrekkende pastor de hand te schudden. Men moest wel geduld hebben want het was een lange rij.
In de ontmoetingsruimte was er koffie en thee met wat lekkers en ook daar werden er zeer lovende woorden gesproken.
En dat verdienen beide heren.
Mieke Nuijten