Marcus Passie Addie de Jong in Open Hof

Op 3 april a.s. is het 15 jaar geleden dat de Rotterdamse kerkmusicus Addie de Jong, geboren in 1941, zeer plotseling overleed. Hij was een veelzijdig en enthousiast musicus, een sympathiek en bescheiden mens met een brede muzikale blik. Hij schreef talrijke werken voor koor, orkest, orgel en beiaard, onder meer in opdracht van diverse gemeenten en omroepverenigingen. Zijn Marcus Passie uit 1983 vormt één van de hoogtepunten in zijn compositie-oeuvre. De cantorij van de Goede Herderkerk voerde het werk onder zijn leiding tweejaarlijks uit.

Addie de Jong koos voor een originele bezetting van de rol van de Evangelist: het verhaal wordt verteld door een sopraan, begeleid door een strijkorkest. Zo ontstaan grote contrasten met de rollen die door mannen gezongen worden. Jezus zelf wordt door een bas vertolkt met begeleiding op alleen orgel. Fluit, hobo en cello zijn de instrumenten die klinken bij de woorden van Petrus en Judas (tenor), Pilatus en de hogepriester (bas). Een tweede sopraan vertolkt de rol van het dienstmeisje bij Petrus’ verloochening. Alle groepsteksten, de ‘volkskoren’, worden gezongen met begeleiding van het volledige orkest, waarin behalve strijkers alleen fluit en hobo spelen. Een heel groot verschil met de Passionen uit de tijd van Bach is dat er in deze passie geen aria’s klinken. Net als overigens in andere twintigste-eeuwse passiecomposities van mensen als Willem Vogel en Wim Ruessink. Die houden ook de vaart in het verhaal. Wel is er een groot aantal koralen, traditioneel en smaakvol gezet voor vierstemmig koor.

Na zijn dood werd het werk nog onder leiding van Wiecher Mandemaker, Johan Sonneveld en Jan van Dijk uitgevoerd. Laatstgenoemde richtte samen met de ds. A. Polhuis een stichting op om dit werk voor de vergetelheid te behoeden.
Het verschijnt nu, in 2012, voor het eerst in druk bij een uitgever, nadat het lang alleen in handschrift bestond.

De Stichting Marcus Passie vroeg Willem Blonk of hij mogelijkheden zag het werk ook weer uit te voeren en deze zei er ja op: met als basis het Oecumenisch Seniorenkoor Open Hof zal deze Passie op zondagavond 25 maart om 19 u in Open Hof aan de Hesseplaats in Ommoord en op zaterdagavond 31 maart om 20 u in de Oude Kerk in Charlois – Charloise Kerksingel  35  3082 DA Rotterdam – worden uitgevoerd.

Solisten zijn o.a. Ellen van Etten (Evangelist) en Frits Karskens (Christus). De orkestbegeleiding wordt professioneel verzorgd door het Dordts Kamerorkest en de belangrijke orgelpartij gespeeld door de organist Bert den Hartog.

Het meebeleven van deze door velen geliefde Passiemuziek is een prachtig onderdeel van de voorbereiding op het Paasfeest en de Stichting Open Hof Muziek nodigt u van harte uit voor deze avond. Ook nu is de entree vrij, met collecte na afloop. Het concert begint om 19.00 uur en duurt tot 20.30 uur, zonder pauze. De kerk gaat open om 18.30 uur.