In de Stille Week  voor Pasen kunt u meedoen met de solidariteitsmaaltijd. Tijdens deze sobere maaltijd staan we stil bij de mensen die het minder hebben dan wij. We delen de maaltijd met elkaar en houden een collecte voor het goede doel. Samen met de diaconie hebben we ook dit jaar gekozen voor het Fonds bijzondere noden Rotterdam.

U bent van harte welkom maandag 25 maart 2024. De deur gaat om 16.30 uur open. Rond 17.00 uur start de maaltijd. Graag aanmelden bij Toos en Piet Brummelink. 010-2204226 of 06-22034034.

Mailen mag ook: p.brummelink@upcmail.nl

Fijn dat we weer een gemeenteactiviteit samen kunnen doen.
Tot dan!!