Het is nu 10 jaar geleden dat Rotterdam samen met Porto Culturele Hoofdstad van Europa was. Dit gegeven was voor de Stichting Rotterdam Orgelstad aanleiding om Rotterdamse organisten te vragen muziek te spelen uit alle landen die in die tien jaar de Culturele Hoofdstad hebben geleverd. Ook Willem Blonk werd gevraagd en hij maakte de organisatoren blij met zijn toezegging om Portugal voor zijn rekening te nemen. Dit concert is op zondagavond 22 mei om 19 uur in de nieuwe Open Hof aan de Hesseplaats in Ommoord. Het duurt een uur en de entree is vrij. Er is een collecte na afloop.
De grootste bloei beleefde de Portugese klassieke muziek van de zestiende tot de achttiende eeuw. Eerst vooral muziek die in het kader van de kerkelijke liturgie een plaats kreeg. Namen als Manuel Rodrigues Coelho en Fra Diogo da Conceição vragen dan de aandacht. Later kwam er meer pure vermaaksmuziek, vooral van de hand van Carlos Seixas, die ook dansvormen in muziek omzette.Al met al wordt het dus een goed uur met vooral joyeuze barok- en oudere muziek, die zich op het zo mooi in de nieuwe Open Hof opgestelde orgel met kleur en zwier laat vertolken. Het concert eindigt met een heuse Batalha, een vorm waarin de middeleeuwse functie van het orgel als strijdtroepen-ondersteunend instrument nog in de verte doorklinkt. Maar die nu voor vooral als een opgewekte Finale ervaren zal worden.

De Stichting Open Hof Muziek nodigt u van harte uit voor dit zondagavondconcert. Voor de overige concerten in het kader Europese Orgelmuziek: zie het affiche in Open Hof, het totale programmaboekje in de informatiemolen en ook www.rotterdamorgelstad.nl.