Geen oecumenische viering op 20 september 2020.

Lieve mensen,

Wat betreft onze oecumenische viering van de 20e is, na overleg tussen RK en PROT, besloten om deze viering van de 20e niet door te laten gaan. Collega Joost de Lange gaf, mede namens zijn collegae, aan in de huidige situatie het liefst op zaterdag een RK- viering en op zondag een PROT viering te willen houden. Hij bracht daartoe als argumenten naar voren:

  • Het corona-virus en de toename van besmettingen en onzekerheden van dit moment;
  • van RK-zijde te weinig mensen momenteel  gemobiliseerd kunnen worden om 11.15 uur;
  • de op dit ogenblik, onder invloed van corona,  iets afgenomen motivatie voor een dergelijke viering;
  • de veelheid van zaken, die momenteel spelen aan RK-zijde vanwege het overlijden van pastor Rita Schoolenberg, met (nog) geen enkel zicht op vervanging.
  • Daarbij worden de RK-pastores momenteel opgeslokt door uitvaarten.

Uiteraard hebben we begrip getoond voor de situatie van dit moment en ons geschikt naar het voorstel van onze RK-collegae om deze keer aparte vieringen te houden. We zullen nog nader overleg hebben met elkaar over onze toekomstige oecumenische vieringen.

Mede namens collega pastor Joost de Lange,  ds. Wim in ’t Hout