Op donderdagmiddag 20 oktober is er om 14.00 uur middagdienst

De voorganger is ds. Jacob Korf