Week van gebed 20 januari tot en met 26 januari 2019

De oecumenische dienst van 20 januari staat al jaren in het teken van de gebedsweek voor de eenheid.  De teksten zijn dit jaar aangedragen door christenen uit Indonesië met als thema ‘Recht voor ogen’.

Deze dienst is de start van een week van gebed. Verder worden elke avond in diverse kerken gebedsbijeenkomsten georganiseerd, dit jaar voor de derde keer met een groeiend aantal kerken. Het is de bedoeling dat we bij elkaar op bezoek gaan en meedoen. Het maakt dus niet uit bij welke kerk je hoort. Het is fijn om elkaar te ontmoeten en met elkaar stil te staan en te bidden voor recht en gerechtigheid.

Er is in Open Hof een boekenlegger beschikbaar met alle gegevens.

Zondagavond 20 januari en verder

De start van de gebedsmomenten is op zondagavond 20 januari in Open Hof. Inloop en ontmoeting om 19. 15 uur. Om 19. 30 begint de gebedsbijeenkomst met een korte viering die hooguit een half uur duurt. Na afloop is er koffie/thee.

Alle avonden hebben de zelfde opzet en beginnen op dezelfde tijd.

 

Het thema van zondag is: Geloof en recht

 

maandag 21 januari:   Rafaëlgemeente –  Auriuscollege, Malmöpad 60 (Oosterflank)

thema : Oprecht zijn

 

dinsdag 22 januari: Evangelische gemeente – Bertrand Russellplaats 3-7 (Ommoord)

thema : Allesomvattende liefde

 

woensdag 23 januari: Alexanderkerk –  Springerstraat 338 (Het Lage Land)

thema : Wees tevreden

 

donderdag 24 januari: Ontmoetingskerk – Ben Websterstraat 1 – Zevenkamp

thema : Goed nieuws voor de armen

 

vrijdag 25 januari:  Open Hof –

thema : Zorg goed voor de aarde

 

zaterdag 26 januari: Kerk in Nesselande – schoolgebouw Robert van het Hoffstraat 10

thema : Een groot geloof

 

De diverse gemeenten, evangelisch, rooms-katholiek en protestant, hopen dat velen van u één of meerdere avonden meedoen aan deze verrijkende ontmoetingen.

 

Voor meer informatie: Anneke van Wijngaarden, 240 29 33