Advent : omschrijving liturgische altaarschikking

Een ster verschijnt

Een ster, lichtpunt in de duisternis, dat ook verwijst naar mensen die iets van hemels licht uitstralen.
Door de ster wordt de lijn ook doorgetrokken die verwijst naar de komst van Jesus.
Johannes schrijft over Hem :  Hij is niet zelf het licht  , maar Hij was er om te getuigen van het licht : het ware licht dat ieder mens verlicht “  Johannes 1: 8-9
Deze dagen vieren wij Zijn komst in de duisternis van de aarde, als een licht aan de hemel.
Daar zien we naar uit. Zoals de Wijzen uit het Oosten zich lieten leiden door een ster om Hem te vinden, zo laten wij ons leiden door een ster als beeld van mensen die ons als lichtend voorbeeld voorgingen.
De ster is vijfpuntig en zal als basisschikking in deze Adventstijd steeds opnieuw terugkeren.
De vier Adventskaarsen staan op een aparte wijze opgesteld, zodat de vlam van de kaars die wordt ontstoken in het hart van de ster brand.
De kleur groen van takken en mos is de kleur van de hoop.
Het paars in de schikking is de kleur van inkeer.

27  november  1e zondag van de advent  –  vertrouwen
Marcus  13,   33 – 37
Rechters  5   Debora onder de palmboom

Symboliek : 
Heb vertrouwen wees waakzaam
Het lantarentje met licht, kan ons beschermen, we kunnen ons er veilig bij voelen.
De oranje lampionnetjes zijn als lichtpuntjes in het donker.
waar we ook vertrouwen uit kunnen putten.
Klimop, de plant van trouw, gaat naar het licht in de ster,
een ster die over ons waakt, als voorbode van Hij die komen gaat.

Het palmpje – Debora
De kroon van een koning waarnaar we op zoek zijn
Het zand, de stenen, – de verlaten steden en dorpen

Mensen die opstaan uit liefde voor U,
als een licht ons voorgaan,
zoekend naar gerechtigheid,
zijn mensen die ons leiden
naar uw grenzeloze licht.
Mensen, als sterren in de nacht,
zijn mensen om van te houden.
Eeuwige, leer ons luisteren naar hen,
maak ons ontvankelijk voor
Uw licht.
Laat ons opstaan.

Ontwerp, tekst en foto: John Kropmans