Sonates, Suites en Samba in de Fonteinkerk, Terbregselaan 3, Hillegersberg.

Marie-Christine Goergen (fluit) en Thea Verhagen (orgel) spelen Telemann,  Beethoven, Rossini, Rae e.a. 

Aanvang 15.00 uur. Toegang vrij, uitgangscollecte, gezellige nazit.