Twee keer per jaar is er op zondagmorgen om 10.15 uur een oecumenische “Dienst in Vieren”. In deze diensten wordt u door jongeren naar aanleiding van een actueel thema aan het werk gezet. De dienst duurt ongeveer anderhalf uur en ziet er op 17 maart 2019 als volgt uit:

We beginnen in de kerkzaal en na zingen, bidden en het lezen uit de Bijbel gaat iedereen op zijn/haar eigen wijze aan de slag met het thema. De activiteiten zijn dit keer:

–        De Bijbelteksten nader bekeken
–        Zoals Naäman?
–        Levend water, een lied leren
–        Water verven
–        Taizé viering

Als we weer terug zijn in de kerkzaal zullen we, na de voorbeden en de collecte, de maaltijd van de Heer herdenken en vieren.

Wij hopen dat velen deze Dienst in Vieren mee zullen maken en verheugen ons op een prachtige viering rond dit zo belangrijke thema! U komt toch ook?