Op 15 april OM 19.00 UUR, gaat Ds. Huib Marchand voor in de Welkom Open Deurdienst in Open Hof. Samenzang vanaf 18.45 uur.
Ds. Marchand, vertrouwde naam in Open Hof, uit Nieuwerkerk aan den IJssel, heeft als THEMA

             “Veldslag om het hart” (Naar Lukas 11: 14 – 26)

Misschien niet voor iedereen de meest voor de hand liggende Schriftlezing en toch: lees de toelichting volgens ds. Huib Marchand: “Wij kennen gelukkig op dit moment geen oorlog. Maar er vindt wel een voortdurende veldslag plaats om het hárt: De reclame, de publieke opinie, tv en media, kranten en wetenschap. Allemaal willen ze een plaats in ons hart. Wie heeft het in het hart van een mens voor het zeggen? Wij kunnen denken, voelen en willen, maar: daar gaat een verlangen aan vooraf. Winnen de kwade verlangens het: begeerte, egoïsme, geldzucht, eerzucht, haat? Of de goede verlangens: liefde, vertrouwen, vergevingsgezindheid, trouw?

             Jezus is Overwinnaar! En wij met Hem!                                    ”

Muzikale medewerking wordt verleend door het “Hollands Christelijk Mannenkoor” o.l.v. Arjan Breukhoven. En organist is Matthijs Breukhoven. De leden van de Werkgroep Evangelisatie, die de WODD’s voorbereidt, hopen natuurlijk dat u in groten getale komt meevieren op 15 april a.s. Vanaf 18.45 uur is er Samenzang van bekende en geliefde liederen, mede aangedragen door ds. Marchand en het Hollands Christelijk Mannenkoor. Mis het niet! WELKOM!

Namens de Taakgroep Eredienst en de Werkgroep Evangelisatie,
Ida Taapke

* Lees over ds. Huib Marchand onze rubriek “Gastpredikanten” in het OHN