“HEMELSBREED EN AARDEDIEP”
Toelichting op het thema door ds. Jacob Korf:
Waarin staan wij, jij en ik, in een wereld vol verschrikkingen?
Palmzondag is het begin van de week die vol is van de lijdensgeschiedenis van Christus.
Daarin komen wij niet alleen onszelf en de wereld tegen, maar ook de schokkende wijze van handelen van
God de Heer – HEMELSBREED ¬– die in Jezus afdaalt tot in het – AARDEDIEP – van het menselijk leed, de eindigheid en de dood – zonder terughoudendheid.
Palmzondag is een dag is vol tegenstellingen: Heden Hosanna, morgen kruisig Hem!
Dat gaat u terug horen in prachtige koorwerken, waaronder het indrukwekkende dubbel korige “Siehe, das ist Gottes Lamm” en natuurlijk in de Samenzang van bekende en geliefde liederen, passend bij de Lijdenstijd.
Ds. Jacob Korf is voorganger* en heeft deze dienst inhoudelijk voorbereid in nauwe samenwerking met de ‘Open Hof Cantorij’ en het ‘Koor Hemelsbreed’ onder leiding van cantororganist en dirigent Willem Blonk.
Organist is Arjan Breukhoven: hij begeleidt de Koorzang én de Samenzang!
U bent van harte WELKOM!
Aanvang: 19.00 uur. Samenzang vanaf 18.45 uur.
Werkgroep Eredienst/Evangelisatie/ WODD.