We vieren de start van het seizoen op zondag 13 september. De dag begint om 9.30 uur met een korte viering. Thema van de dienst: Vergeving..70 x 7 maal? Tijdens deze viering zal Ida Taapke herbevestigd worden als ouderling coördinator eredienst.
Programma na de dienst: Activiteit voor alle leeftijden:
Voor de kinderen, maar natuurlijk mogen ook volwassenen hieraan deelnemen, zal er een buitenactiviteit zijn, waarbij zij o.a. de logo’s van de winkels gaan zoeken en herkennen: Hoe goed ken jij de wijk rond onze Open Hof?
Binnen is een heel mooi programma door Louis Vermeulen en anderen voorbereid, waarbij we in de bovenzaal gaan zoeken aan de hand van beelden naar bijbelplaatsen rond ‘De Hof’ en ‘Het Hof ‘. Het geheel zal omspeeld worden door muzikale vragen. En zéker is, dat het ‘wedstrijdelement’ niet ontbreekt!
Uiteraard gaat dit alles volgens de richtlijnen van RIVM en het Gebruiksplan Open Hof: op veilige, leuke afstand van elkaar!
Let op! Als u zich aanmeldt voor de kerkdienst, dient u ook aan te geven, of u aan een activiteit deelneemt. En aan wélke (ook de kinderen). Als u alleen voor een activiteit naar Open Hof komt, dient u zich eveneens van tevoren aan te melden. Maandag t/m vrijdag voorafgaand aan de dienst.
Bij Aria van Ballegoie, email: scriba-openhof@live.nl of telefoon: 010-455 2261.
Tot ziens namens de Voorbereidingsgroep Startdag 13 september.