Nachtegaal op Marktconcert

‘Een nachtegaal in Echternach die zong alleen muziek van Bach…’ Zo begint de eerste van Vier redeloze zangen, gecomponeerd door Albert de Klerk, geboren in 1917. Het Oecumenisch Seniorenkoor Open Hof o.l.v. Willem Blonk zingt deze uitermate geestige liederen op tekst van Daan Zonderland alle vier. Aan de vleugel zit de virtuoze pianist Miroslav Dimitrov. Via een Interludium voor orgel komt het programma in de advents-en kerstsfeer met verschillende versies van het ‘Veni, veni, Immanuël’. Om, na enkele driestemmige werkjes uit de barok, te eindigen met het bekende ‘Transeamus’.

Het concert is op woensdagmorgen 13 december, begint om 11.00 uur en duurt een kleine drie kwartier. De plaats: Hesseplaats 441, Ommoord. De entree is vrij, met een collecte na afloop. Natuurlijk is ook het buffet open voor een kop koffie, soep of een andere consumptie. Tevens is er de kerstmarkt van de Diaconie.